Αριθμός Πρωτοκόλλου

2687

Ημερομηνία Έκδοσης

13/06/2014

ΑΔΑ

7ΠΙΟΓ-ΜΥ8

Ημερομηνία Ανάρτησης

13/06/2014

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Θέμα

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 5ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου», ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Είδος Απόφασης

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Υπογράφων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Θεματική Κατηγορία

Προκηρύξεις

Email Καταχωρητή

eepka@culture.gr

Καταχωρήθηκε

13/06/2014 08:02

Τροποποιήθηκε

13/06/2014 08:09