Αριθμός Πρωτοκόλλου

113654/67270/2705

Ημερομηνία Έκδοσης

30/04/2015

ΑΔΑ

76ΓΥ465ΦΘ3-ΒΡ5

Ημερομηνία Ανάρτησης

30/04/2015

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Θέμα

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Συντήρηση του Ευπαλινείου Υδραγωγείου» του έργου «Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη του Ευπαλίνειου Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο Σάμου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 374095.

Είδος Απόφασης

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Υπογράφων

ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία

Προκηρύξεις

Email Καταχωρητή

jimvasilo13@gmail.com

Καταχωρήθηκε

30/04/2015 11:54

Τροποποιήθηκε

30/04/2015 11:54