Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/368499/33515/2346

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

7ΩΓ24653Π4-ΜΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θέμα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 1711

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

1711

Υπογράφων

ΔΙΑΓΟΥΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

mmousa@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 10:10

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 10:27