Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/368553/33523/6102

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

7ΗΓ34653Π4-Ν0Δ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα

Έγκριση 2ου ΑΠΕ - Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή των στεγάστρων προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μαλίων», εργολαβίας «ΑΣΑ ΑΤΕ»

Είδος Απόφασης

Σύμβαση Έργου

Υπογράφων

ΦΡΙΣΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

dmeempk@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 10:25

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 10:25