Αριθμός Πρωτοκόλλου

1991

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

7ΝΨΚ4653Π4-56Χ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 96,72 ΕΥΡΩ

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

1723

Υπογράφων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

ynmkr@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 11:06

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 11:06