Αριθμός Πρωτοκόλλου

2013

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

77Σ84653Π4-ΜΥΞ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤΙΣ 10-11-16

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Θεματική Κατηγορία

Διοικητικές Διαδικασίες

Email Καταχωρητή

ynmkr@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 11:01

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 11:01