Αριθμός Πρωτοκόλλου

7962

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

ΩΨΑΚ4653Π4-ΕΞΜ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα

Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2190/1994 για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» ενταγμένου στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Είδος Απόφασης

Διορισμός

Υπογράφων

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία

Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη

Email Καταχωρητή

efales@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 11:11

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 11:11