Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/370676/33750/2359

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

ΩΞΦΧ4653Π4-ΦΛΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θέμα

Έγκριση πληρωμής δαπάνης ΚΑΕ 1121

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

1121

Υπογράφων

ΔΙΑΓΟΥΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

mvalai@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 11:53

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 11:54