Αριθμός Πρωτοκόλλου

1471

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

ΩΩ444653Π4-Κ4Ξ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

Αποστολή καταστάσεων διακινήσεως εισιτηρίων του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Διοικητικές Διαδικασίες

Email Καταχωρητή

emakrodimitra@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 11:59

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 11:59