Αριθμός Πρωτοκόλλου

2018

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

69ΜΩ4653Π4-6ΨΤ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 26-5-16 ΕΩΣ 19-08-16

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

0831

Υπογράφων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

ynmkr@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 12:49

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 12:49