Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/371421/33806/2360

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

6ΧΣΘ4653Π4-87Κ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θέμα

Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής δαπάνης ΚΑΕ 1121

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

1121

Υπογράφων

ΔΙΑΓΟΥΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

mvalai@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 13:43

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 13:45