Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ 369681/33631/5019

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

6ΧΕΨ4653Π4-7ΦΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Θέμα

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εκτέλεση άμεσων εργασιών για την προσεκτική καθαίρεση παλαιών ικριωμάτων σε επαφή με τις τοιχοποιίες και τις τοπικές αποκαταστάσεις στα σημεία επαφής για την άμεση παράδοση του μνημείου του Καθολικού της Μονής Δαφνίου στο κοινό»

Είδος Απόφασης

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης

Υπογράφων

ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

eserrou@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 16:31

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 16:31