Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

3560

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

7ΙΟΛ4653Π4-7ΕΡ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Θέμα

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων δύο ευρώ (1.302,00 €) για τη φιλοξενία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων από την εταιρεία «Δ. ΒΛΑΧΟΣ – Ι. ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» – Υπηρεσίες πολιτισμού/ανάπτυξη διαδραστικών πολυμέσων – Αχ. Σαμοθράκη 13, 542 48 Θεσσαλονίκη – ΑΦΜ: 998075798 Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

2014ΣΕ51400008

Υπογράφων

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efapel@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 12:33

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 12:33