Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1989

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

6ΜΜΖ4653Π4-ΓΩΓ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY ΥΛΙΚΩΝ 96,72

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Θεματική Κατηγορία

Διοικητικές Διαδικασίες

Email Καταχωρητή

ynmkr@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 14:03

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 14:03