Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Φ444/6792

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

ΨΗ9Η4653Π4-ΠΨΡ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών για την επισκευή στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο Ρωμαϊκών Θερμών Μεσολογγίου

Είδος Απόφασης

Ανάθεση Προμήθειας/Υπηρεσιών

Υπογράφων

ΒΙΚΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efaait@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 14:17

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 14:27