Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Φ444/6854

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

ΨΚ0Ε4653Π4-3ΔΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Εφορείας με αρ. κυκλοφορίας ΚΥ 235 και ΚΗΥ 8202

Είδος Απόφασης

Ανάθεση Προμήθειας/Υπηρεσιών

Υπογράφων

ΒΙΚΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efaait@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 14:43

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 14:46