Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

3680

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

6ΘΙΥ4653Π4-ΒΧΛ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα

H Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την επισκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα του φυλακείου του Νεκρομαντείου όπως παρακάτω:

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efapre@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 15:59

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 15:59