Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1445

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

7ΣΑΥ4653Π4-ΝΞΡ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

kkagkouridi@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 16:00

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 16:08

Αρχείο

1445-2016.pdf