Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1444

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

9ΕΟ54653Π4-Κ5Σ

Ημερομηνία Ανάρτησης

07/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

kkagkouridi@culture.gr

Καταχωρήθηκε

07/11/2016 16:49

Τροποποιήθηκε

07/11/2016 16:52

Αρχείο

1444-2016.pdf