Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Φ444/6716

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

ΩΘΥ34653Π4-ΩΧΡ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια έντεκα (11) σομπών χαλαζία

Είδος Απόφασης

Ανάθεση Προμήθειας/Υπηρεσιών

Υπογράφων

ΒΙΚΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efaait@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 08:31

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 08:34