Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

6534/1845

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

ΩΠ514653Π4-7ΚΘ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Θέμα

Έγκριση καταβολής δαπάνης ύψους 436,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και προαιρετικών καλύψεων του υπ’ αριθμ ΚΗΥ-8220 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Ανάθεση)

ΚΑΕ

21/110/0899

Επωνυμία Αναδόχου

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α & Α.Ε.

ΑΦΜ Αναδόχου

094047601

Αντικείμενο

Ασφάλεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου

Ποσό Δαπάνης/Συναλλαγής (με ΦΠΑ)

436,00

Υπογράφων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efalak@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 10:25

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 10:25