Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

6528/1843

Ημερομηνία Έκδοσης

07/11/2016

ΑΔΑ

ΩΔΥ14653Π4-ΟΓΞ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Θέμα

Έγκριση καταβολής δαπάνης ύψους 319,20 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Ανάθεση)

ΚΑΕ

21/110/1723

Επωνυμία Αναδόχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ Αναδόχου

036521362

Αντικείμενο

Εκτυπωτές

Ποσό Δαπάνης/Συναλλαγής (με ΦΠΑ)

319,20

Υπογράφων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efalak@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 10:46

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 10:46