Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/369029/33573/2348

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

ΩΞΧΘ4653Π4-ΔΙΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θέμα

Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής δαπάνης ΚΑΕ 1711

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

1711

Υπογράφων

ΔΙΑΓΟΥΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

mmousa@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 11:53

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 11:57