Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1995

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

6Γ5Ν4653Π4-Μ95

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Θέμα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 96,72 ΕΥΡΩ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Θεματική Κατηγορία

Διοικητικές Διαδικασίες

Email Καταχωρητή

ynmkr@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 12:06

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 12:06