Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1996

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

ΩΘ4Μ4653Π4-ΓΗ2

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ 9-11-16

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Θεματική Κατηγορία

Διοικητικές Διαδικασίες

Email Καταχωρητή

ynmkr@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 13:03

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 13:03