Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

2983

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

ΩΝ7Ι4653Π4-ΒΨΓ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΕ 1311

Είδος Απόφασης

Δαπάνη (Έγκριση)

ΚΑΕ

21-110-1311

Υπογράφων

ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efakil@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 13:04

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 13:04