Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1469

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

ΨΦΝΕ4653Π4-4ΡΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

kkagkouridi@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 15:45

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 15:47

Αρχείο

1469-2016.pdf