Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1468

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

Ψ1ΗΥ4653Π4-ΨΨ0

Ημερομηνία Ανάρτησης

08/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

kkagkouridi@culture.gr

Καταχωρήθηκε

08/11/2016 15:52

Τροποποιήθηκε

08/11/2016 16:01

Αρχείο

1468-2016.pdf