Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1453

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

7ΦΣΛ4653Π4-6Ε3

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΣΟΧ 1/2016)

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη

Email Καταχωρητή

emakrodimitra@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 10:26

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 10:26