Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/370558/33737/6129

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

7ΡΖΨ4653Π4-Φ4Ε

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων>>Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα

Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Πολύγυρου» εργολαβίας Κ/Ξ KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ - ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε

Είδος Απόφασης

Σύμβαση Έργου

Υπογράφων

ΦΡΙΣΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

dmeempk@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 10:37

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 10:37