Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

3692

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

ΩΛ474653Π4-ΨΜ6

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του ΚΥ 3598 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Υπηρεσίας μας

Είδος Απόφασης

Ανάθεση Προμήθειας/Υπηρεσιών

Υπογράφων

ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efapre@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 10:59

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 10:59