Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

3695

Ημερομηνία Έκδοσης

08/11/2016

ΑΔΑ

67ΧΟ4653Π4-ΗΧΡ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση εντύπων αρχαιολογικών χώρων της Υπηρεσίας μας σε γραφή Braile

Είδος Απόφασης

Ανάθεση Προμήθειας/Υπηρεσιών

Υπογράφων

ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

efapre@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 11:15

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 11:15