Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1476

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

6Υ2Γ4653Π4-7ΩΜ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΔΙΣΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Οικονομία και Οικονομικά

Email Καταχωρητή

kkagkouridi@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 13:12

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 13:15

Αρχείο

1476-2016.pdf