Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1473

Ημερομηνία Έκδοσης

09/11/2016

ΑΔΑ

ΩΜ5Π4653Π4-Χ9Τ

Ημερομηνία Ανάρτησης

09/11/2016

Φορέας Έκδοσης

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Θέμα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είδος Απόφασης

Ατομική Διοικητική Πράξη

Υπογράφων

ΖΕΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία

Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη

Email Καταχωρητή

kkagkouridi@culture.gr

Καταχωρήθηκε

09/11/2016 14:12

Τροποποιήθηκε

09/11/2016 14:15